اطلاعیه: به دلیل شیوع کوید-19، قونسلگری افغانستان ملاقات حضوری برای گرفتن پاسپورت، ویزه و خدمات حقوقی را نمی پذیرد.

به جای آمدن به قونسلگری، اسناد مورد نیاز را تهیه و به از طریق پست ارسال کنید.

قونسلگری خدمات حضوری را برای گرفتن وکالت خط و سند حصر وراثت ارائه می کند. برای گرفتن وقت ملاقات برای گرفتن وکالت خط و سند حصر وراثت با شماره 2988-844-(202) – EXT 1020/1021 و یا ایمیل آدرس legal@afghanembassy.us تماس بگیرید.

آدرس

2233 Wisconsin Ave, NW
Suite #216
Washington, DC 20007

شماره تماس

Phone: (202)-483-6410 ext. 1003

وقت ملاقات

در خواست وقت ملاقات برای خدمات قونسلی (9:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر)

Scroll to top