Visa

ویزه

به دلیل شیوع کووید-19، خدمات حضوری تا اطلاع بعدی ارائه نمی شود. برای گرفتن ویزه لطفاً اسناد ذیل را تهیه نموده، توسط پست به قونسلگری افغانستان در واشنگتن دی سی ارسال کنید.

 1. اصل پاسپورت و کاپی صفحه ای که معلومات تان در آن درج است. پاسپورت شما باید حداقل برای شش ماه اعتبار داشته و دو صفحه خالی برای ویزا داشته باشد.
 2. دانلود و خانه پری فورم ویزه توسط کامپیوتر. هنگام خانه پری فورم ویزه باید تمام پرسش ها را پاسخ داده و نام و امضای تان مطابق پاسپوت تان باشد. همچنین، یک قطعه عکس را در در صفحه دوم فورم چسپانیده و در خالیگاه نزدیک به آن امضا نموده و هر صفحه را در یک ورق پرنت کنید. اگر شخصاً به قونسلگری آمده نمی توانید، لطفا فورم خود را تایید (Notarize) کنید. تایید می تواند در صفحه دوم فورم یا ورقی جداگانه صورت بگیرد.
 3. دو قطعه عکس 2×2 انچ که یکی در صفحه دوم فورم چسپانیده شده باشد. عکس تان باید از سه ماه گذشته بوده، پس زمینه آن سفید و از روبرو گرفته شده و عینک در چشمان تان نباشد.
 4. کاپی سند هویت که می تواند جواز رانندگی دارای آدرس باشد. اگر شهروند امریکا نیستید، کاپی گرین کارت، یا کارت ثبت هویت دارای اعتبار یا ویزه دارای اعتبار خود را ارائه کنید.
 5. یک نامه از نهاد و یا شرکتی که در آن کار می کنید و در امریکا و یا افغانستان موقعیت دارد. نامه هایی که از نهاد ها و یا شرکت هایی امریکایی می گیرید باید با در کاغذی دارای سربرگ نهاد و یا شرکت نوشته شده؛ نام کامل، آدرس و شماره تماس نهاد و یا شرکت در آن بوده؛ مسئولیت کامل سفرکننده را به عهده گرفته؛ مهر نهاد و یا شرکت را داشته؛ و اصل نامه باشد.
 6. دعوتنامه از نهادهای دولتی و یا شرکتی که شما را به افغانستان دعوت می کند. همچنین، نهاد و یا شرکتی که برای تان دعوتنامه می فرستد، باید یک نامه از وزارت امور خارجه افغانستان نیز بگیرد. لطفاً شماره نامه وزارت امور خارجه را در دعوتنامه درج نمایید. نامه باید در کاغذی دارای سربرگ نهاد و یا شرکت دعوت کننده نوشته شده، آدرس و شماره تماس نهاد و یا شرکت و یا فردی که می بینید در آن درج شده، دعوت کننده مسئولیت کامل سفر شما را به عهده گرفته، مهر نهاد دولتی و یا شرکت را داشته و امضا شده باشد.
 7. قراردادی های وزارت دفاع امریکا و ناتو باید اجازه نامه آورده و ویزای کار یک ساله چند بار ورود بگیرند. اگر در مورد اجازه نامه پرسشی دارید، لطفاً با استخدام کننده تان تماس بگیرید. برای گرفتن ویزای کار یک ماهه به اجازه نامه ضرورت ندارید. اجازه نامه تاریخ گذشته قابل قبول نیست.
 8. کارمندان رسانه ها و درخواست کنندگانی که توسط نهادهای دولتی و یا بخش خصوصی دعوت شده اند، باید معرفی نامه ای که هدف و مدت سفر و جاهایی که در جریان سفر از آن دیدن می شود در آن درج باشد، بیاورند. برای گرفتن نامه از وزارت امور خارجه افغانستان باید با بخش مطبوعاتِ ریاست روابط مطبوعاتی آن وزارت تماس بگیرید. اگر رسانه ای که در آن کار می کنید در افغانستان دفتر دارد، باید از طریق آن دفتر با وزارت امور خارجه تماس بگیرید. اگر رسانه در افغانستان دفتر ندارد، درخواست شما از طریق قونسلگری افغانستان در واشنگتن دی سی ارسال می شود. لطفاً به یاد داشته باشید که این پروسه زمان گیر خواهد بود.
 9. اگر شهروند افغانستان هستید و محل تولد در پاسپورت امریکایی تان افغانستان است، شما به ویزه و یا اجازه ورود نیاز ندارید و می توانید با پاسپورت امریکایی تان، برای دیدن خانواده و دوستان، سفر کنید. اگر به سفر کاری می روید و یا قراردادی هستید، باید مانند شهروندان امریکایی ویزه بگیرید.
 10. اگر شهروند هند و یا پاکستان هستید و یا قبلاً پاسپورت هندی و یا پاکستانی داشته اید، می توانید ویزه کوتاه مدت یک بار ورود رایگان بگیرید. لطفاً به یاد داشته باشید که این ویزه فقط برای سیاحت و بازدید خانواده و دوستان می باشد.
 11. اگر درخواست کننده ویزه زیر 18 سال است، برعلاوه فورم درخواست ویزه باید اسناد زیر را نیز ارائه کنید:
 • دانلود و خانه پری فورمی که توسط والدین درخواست کننده امضا شده و تایید (Notarize) شده باشد
 • کاپی سند تولد درخواست کننده که نام والدین و تاریخ تولد و ملیت درخواست کننده را داشته باشد
 • کاپی جواز رانندگی والدین درخواست کننده و صفحه ای از پاسپورت شان که معلومات آن ها درج آن است.
 • اگر درخواست کننده از ده سال به بالا است باید در خالیگاه مشخص شده، امضا نماید. اگر درخواست کننده زیر ده سال است باید والدین او در صفحه دوم امضا نموده، آن را تایید (Notarize) نمایند.
 1. اگر درخواست عاجل برای ویزه دارید، مسئول ویزه اسناد شما را چک نموده و برای اصلاح اشتباهات با شما تماس می گیرد. ویزای عاجل سه روز وقت گرفته و فیس آن، یک و نیم برابر فیس ویزا است.
 2. لطفاً یک پاکت نامه را که آدرس تان بر آن نوشته شده و هزینه پستی آن پرداخته شده باشد، ضمیمه اسناد تان نمایید. قونسلگری افغانستان با استفاده از آن پاکت، پاسپورت شما را به آدرسی که نوشته اید، ارسال می کند.
 3. قونسلگری افغانستان تنها (Money Order) را برای فیس ویزه می پذیرد. لطفا (Money Order) را عنوانی (Embassy of Afghanistan, DC) تهیه نمایید.

آدرس پستی

Consulate of Afghanistan

2233 Wisconsin Ave, NW, Suite #216

Washington D.C, 20007

تماس با بخش ویزه

Email: visa@afghanembassy.us

Phone: (202) 483-6410

Ext: 1023, & 102

درخواست کننده                 تمامی دیپلومات ها و کارمندان تخنیکی سفارت امریکا در افغانستان

مدت اعتبار                         سه ماه تا دو سال، چندین بار ورود

مدت اقامت                        30 تا 730 روز

نوعیت پاسپورت                 دیپلوماتیک

فیس                                   رایگان

مشخصات                          قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه با امضای شخص تعیین شده

درخواست کننده                 تمامی مقامات و کارمندان خدمات ملکی و کارمندان تخنیکی امریکا

مدت اعتبار                          سه ماه تا یک سال، چند بار ورود

مدت اقامت                          90 روز تا 365 روز

نوعیت پاسپورت                   رسمی یا خدمت

فیس                                    رایگان

مشخصات                           قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه کاری و یا نامه از وزارت امور خارجه امریکا با امضای شخص تعیین شده

 1. ویزه دخولی کار

درخواست کننده                 تمامی کارگران

مدت اعتبار                           سه ماه

مدت اقامت                         30 روز – یک بار ورود

نوع پاسپورت                        عادی

فیس                                    160 دالر برای پاسپورت امریکایی، 100 دالر برای پاسپورت دیگر کشورها

مشخصات                           قابل تمدید

اسناد همراه                          معرفی نامه

 1. ویزه کار (CTR)

درخواست کننده                 قراردادی های ناتو و اردوی ایالات متحده امریکا

مدت اعتبار                        سه ماه تا یک سال، چندین بار ورود

مدت اقامت                       30 تا 365 روز

نوعیت پاسپورت                 عادی

فیس                                  160 دالر به اضافه 200 دالر برای ویزای چندین بار ورود (CTR)

مشخصات                          قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه، کاپی قرارداد کار مانند نامه اجازه نامه

درخواست کننده                 تمامی سیاحت کنندگان

مدت اعتبار                          سه ماه، یک بار ورود

نوعیت پاسپورت                  عادی

فیس                                   160 دالر برای پاسپورت امریکایی، 80 دالر برای پاسپورت دیگر کشورها، رایگان برای پاسپورت های هندی و پاکستانی

مشخصات                          غیر قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه، دعوت نامه و یا نامه از وزارت امور خارجه امریکا

درخواست کننده                 تمامی افرادی که از خانواده و یا دوستان خود بازدید می کنند

مدت اعتبار                         30 تا 90 روز

نوعیت پاسپورت                  عادی

فیس                                   160 دالر برای پاسپورت امریکایی، 80 دالر برای پاسپورت دیگر کشورها، رایگان برای پاسپورت های هندی و پاکستانی

مشخصات                          غیر قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه و یا دعوت نامه

درخواست کننده                 تمامی محصلین و استادان

مدت اعتبار                         سه ماه، یک بار ورود

مدت اقامت                         30 تا 90 روز

نوعیت پاسپورت                   عادی

فیس                                    160 دالر برای پاسپورت امریکایی، 100 دالر برای پاسپورت دیگر کشورها

مشخصات                          قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه، دعوت نامه و یا نامه ای از وزارت امور خارجه امریکا

درخواست کننده                 تمامی کارمندان رسانه ها

مدت اعتبار                         سه ماه

مدت اقامت                        30 روز، یک بار ورود

نوعیت پاسپورت                 عادی

فیس                                  160 دالر برای پاسپورت امریکایی، 100 دالر برای پاسپورت دیگر کشورها

مشخصات                          قابل تمدید

اسناد همراه                      معرفی نامه کاری، دعوت نامه و یا نامه از وزارت امور خارجه افغانستان

آدرس

2233 Wisconsin Ave, NW
Suite #216
Washington, DC 20007

شماره تماس

Phone: (202)-483-6410 ext. 1003

وقت ملاقات

درخواست وقت ملاقات برای خدمات قنسولی
(9:30 قبل از ظهر تا 1:30 بعد از ظهر)

Scroll to top