پرسش های متداول

اگر ویزه، پاسپورت و خدمات حقوقی نیاز دارید، لطفا با قونسلگری تماس بگیرید.

اگر در مورد روابط رسانه ای و یا برنامه های سفارت سوالی داشته و یا درخواست ملاقات دارید، لطفا با سفارت تماس بگیرید.

قنسولگری ها افغانستان در شهرهای زیر قرار دارند.

Washington D.C.

2233 Wisconsin Ave., NW #216
Washington, DC 20008
Phone: (202)-483-6410 ext. 1003

New York City, NY

241-02 Northern Boulevard 3rd Floor
Little Neck, NY 11362
Phone: (212) 972-2276 ext. 7

Los Angeles, CA

120 S. Doheny Drive
Beverly Hills, CA 90211
Phone: (310) 288-8334

 

برای درخواست ملاقات در بخش قونسلی، لطفا اینجا کلیک کنید.

برای درخواست و تمدید پاسپورت و معلومات در مورد پاسپورت افغانستان، اینجا کلیک کنید.

برای درخواست و تمدید ویزه و معلومات در مورد ویزه افغانستان، لطفا اینجا کلیک کنید.

 برای در خواست و تمدید ویزه و معلومات در مورد ویزه افغانستان، لطفا اینجا کلیک کنید.

برای معلومات در مورد کار و سرمایه گذاری در افغانستان، لطفا اینجا کلیک کنید.

برای معلومات در مورد افغانستان، اینجا کلیک کنید.

سفیر افغانستان در امریکا، خانم رویا رحمانی است. برای معلومات بیشتر در مورد خانم رحمانی، لطفا اینجا کلیک کنید.

اگر در مورد ویزه، پاسپورت و یا مسایل حقوقی سوالی دارید، لطفا با بخش قونسلی تماس بگیرید.

اگر می خواهید برنامه ای با سفارت داشته باشید، لطفا به info@afghanembassy یک ایمیل بفرستید.

برای معلومات در مورد فعالیت های رسانه ای سفارت، لطفا به press@afghanembassy.us یک ایمیل بفرستید.

برای سوال های مشخص، لطفا شخص مناسب را در لیست کارمندان سفارت  پیدا کنید.

Scroll to top