اشتراک سفیر افغانستان در مراسم اهدای جایزه هیلاری کلینتون

رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا، در برنامه اعطای جایزه هیلاری کلینتون اشتراک کرد. این جایزه، هر سال، به کسانی که در تقویت نقش زنان در ایجاد جهان صلح آمیز توانایی های استثنایی رهبری نشان می دهند، داده می شود.

تمرير للأعلى