سخنرانی سفیر افغانستان در مورد پروسه صلح امریکا و طالبان

انستیوت صلح ایالات متحده میزبان گفتگویی در مورد پروسه صلح ایالات متحده و طالبان و زمینه های تداوم گفتگوها بود. خانم رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا، سخنران اصلی این برنامه بود که در آن متخصصان و مقامات سابق اشتراک ورزیده بودند.

تمرير للأعلى