اشتراک بانوی اول افغانستان در گفتگویی در مورد زنان دموکراسی و صلح همراه با بانوی اول پیشین امریکا

مرکز جنوب آسیای شورای اتلانتیک و انستیتوت جورج دبلیو بوش میزبان گفتگویی به اشتراک رولا غنی بانوی اول افغانستان، و لورا بوش بانوی اول پیشین امریکا بود. در این گفتگو در مورد استراتیژی های تامین امنیت دایمی، بدون سازش در مورد حقوق زنان و اقلیت ها، و همچنین پیامدهای کوید-19 صحبت شد.

تمرير للأعلى