سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس 2020 ژینو در مورد افغانستان

 محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سخنرانی اش در کنفرانس 2020 ژینو در مورد افغانستان، خواستار آتش بس فوری شده و بر تعهد افغانستان به پروسه صلح تاکید کرد.

تمرير للأعلى