حمایت آسیای میانه از آینده صلح آمیز افغانستان

رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا، در گفتگویی در مورد نقش افغانستان در آسیای مرکزی که به میزبانی انستیتوت صلح ایالات متحده برگزار شده بود، صحبت کرد. اشتراک کنندگان دیگر این گفتگو قازی خانوف، سفیر قزاقستان؛ جولان وخابوف سفیر ازبکستان؛ و زلمی خلیلزاد، نماینده نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، بودند.

تمرير للأعلى