جینیوا کې د افغانستان په اړه ناسته کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني وینا


د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني، د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه او د سولې بهیر لپاره یې د افغانستان ژمنې تکرار کړې.

Scroll to top